آخرین وضعیت طرح ویژه مرخصی زایمان فرهنگیان زن

  وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که مطالعات در خصوص طرح ویژه مرخصی زایمان فرهنگیان زن هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: مرخصی زایمان برای فرهنگیان باید به‌گونه‌ای باشد که معلمان زن در وسط سال تحصیلی به مرخصی نروند. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در گفت‌‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت طرح […]

 

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که مطالعات در خصوص طرح ویژه مرخصی زایمان فرهنگیان زن هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: مرخصی زایمان برای فرهنگیان باید به‌گونه‌ای باشد که معلمان زن در وسط سال تحصیلی به مرخصی نروند. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در گفت‌‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت طرح ویژه مرخصی زایمان که در ابتدای وزارتش مطرح کرد، اظهار داشت: مطالعات ما هنوز به نتیجه نرسیده است اما برای این‌که فرهنگیان زن آرامش پیدا کنند از سال گذشته مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا کردیم. وی ادامه داد: با توجه به این‌که بحث آغاز سال تحصیلی و رفتن به مرخصی فرهنگیان زن بر هم منطبق نیست یک مقداری تصمیم‌گیری برای طراحی آن موضوع به تعویق افتاده است اما امیدواریم بتوانیم این طرح را به نتیجه برسانیم.