حضور فرشته کریمی در میان ۱۰ بازیکن برتر فوتسال جهان

    فرشته کریمی در میان ۱۰ بازیکن برتر فوتسال زنان جهان قرار گرفت. بعد از انتخاب فرزانه توسلی به عنوان یکی از ۱۰ د‌ر‌وازه‌بان برتر فوتسال جهان در سال ۲۰۱۵، مهاجم تیم ‌ملی هم در لیست بهترین‌های فوتسال جهان قرار گرفت. فرشته کریمی، مهاجم تیم ‌ملی ایران که بهترین بازیکن ر‌قا‌بت‌های قهرمانی آسیا نیز […]

 

 

فرشته کریمی در میان ۱۰ بازیکن برتر فوتسال زنان جهان قرار گرفت. بعد از انتخاب فرزانه توسلی به عنوان یکی از ۱۰ د‌ر‌وازه‌بان برتر فوتسال جهان در سال ۲۰۱۵، مهاجم تیم ‌ملی هم در لیست بهترین‌های فوتسال جهان قرار گرفت. فرشته کریمی، مهاجم تیم ‌ملی ایران که بهترین بازیکن ر‌قا‌بت‌های قهرمانی آسیا نیز شد، در بین ۱۰ بازیکن برتر فوتسال زنان جهان در سال ۲۰۱۵ قرار گرفت. کریمی همراه با تیم ‌ملی ایران قهرمان آسیا شد و در جا‌م‌جها‌نی گواتمالا نیز شرکت کرد.