۱۸۷۹،«وساخت» طی اردیبهشت ماه خریدار و فروشنده نبود

«وساخت» طی اردیبهشت ماه خریدار و فروشنده نبود   شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران صورت‌وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۵ را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. به گزارش ایستانیوز، «وساخت» در ابتدای دوره و با سرمایه یک هزار و ۹۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال، تعدادی از سهام چند […]

«وساخت» طی اردیبهشت ماه خریدار و فروشنده نبود

 

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران صورت‌وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۵ را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. به گزارش ایستانیوز، «وساخت» در ابتدای دوره و با سرمایه یک هزار و ۹۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۴ هزار و ۴۸ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن تغییری نکرد و ارزش بازار آن نیز با ۲۰۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال کاهش، به مبلغ یک هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال رسید.