۱۸۷۹، ۹۴ موفق‌‌ترین سال سینمای ایران در عرصه بین‌الملل

۹۴ موفق‌‌ترین سال سینمای ایران در عرصه بین‌الملل سینمای ایران ۳۷۰ جایزه‌ بین‌المللی در سال ۹۴ دریافت کرده است. به گزارش ایسنا، محمد اطبایی کارشناس بین‌المللی سینمای ایران که در نشست مطبوعاتی اصغر فرهادی در تهران، به دعوت این هنرمند حضور داشت، درباره‌ تعداد جوایز سینمای ایران در سال ۹۴ سخن گفت. او در پی […]

۹۴ موفق‌‌ترین سال سینمای ایران در عرصه بین‌الملل

سینمای ایران ۳۷۰ جایزه‌ بین‌المللی در سال ۹۴ دریافت کرده است.

به گزارش ایسنا، محمد اطبایی کارشناس بین‌المللی سینمای ایران که در نشست مطبوعاتی اصغر فرهادی در تهران، به دعوت این هنرمند حضور داشت، درباره‌ تعداد جوایز سینمای ایران در سال ۹۴ سخن گفت.

او در پی مطرح شدن تعداد جوایز در آن نشست، متنی را در اختیار ایسنا گذاشت که حضورهای بین‌المللی سینمای ایران در سال ۹۴ را تشریح کرده است.

در این متن آمده است: «سینمای ایران در سال ۱۳۹۴ به حد نصاب‌های جدیدی در عرصه‌های بین‌المللی دست یافت. فیلم‌های ایرانی در سال گذشته، به ۲۲۴۷ حضور بین‌المللی در جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی خارج از ایران دست یافتند که نسبت به سال ۱۳۹۳ با ۱۶۳۰ حضور، ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب سال ۱۳۹۴ با ۲۲۴۷ حضور بین‌المللی به موفق‌‌ترین سال در تاریخ سینمای ایران تبدیل شد و پس از آن سال ۱۳۸۲ با ۱۸۰۰ حضور بین‌المللی و سال ۱۳۸۷ با ۱۷۳۹ حضور بین‌المللی قرار دارند. کل حضورهای سینمای ایران در عرصه‌های بین‌المللی به ۳۲۲۸۳ حضور رسیده که ۳۱۶۱۷ حضور به سال‌های بعد از انقلاب تعلق دارد.

در بخش جایزه‌های بین‌المللی نیز سینمای ایران با دریافت ۳۷۰ جایزه بین‌المللی به حدنصاب جدیدی در این حوزه رسید و نسبت به سال ۱۳۹۳ با ۲۳۵ جایزه بین‌المللی، ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد کل جوایز بین‌المللی تاریخ سینمای ایران به ۳۳۰۴ جایزه تا پایان سال ۱۳۹۴ رسید که ۳۱۵۲ جایزه در سال‌های بعد از انقلاب دریافت شده است. بدین ترتیب سال ۱۳۹۴ با ۳۷۰ جایزه بین‌المللی، موفق‌‌ترین سال تاریخ سینمای ایران بوده و پس از آن سال ۱۳۹۳ با ۲۳۵ جایزه و سال ۱۳۹۰ با ۲۲۶ جایزه قرار دارند.

در بخش داوری‌های بین‌المللی نیز، ۴۲ داوری برای سینماگران ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی رقم خورد که نسبت به سال ۱۳۹۳ با ۴۶ داوری کاهش نشان می‌دهد. سال ۱۳۹۱ با ۶۱ داوری موفق‌‌ترین سال تاریخ سینمای ایران در این حوزه است و پس از آن سال ۱۳۹۰ با ۵۱ داوری و سال ۱۳۹۳ با ۴۶ داوری قرار دارند. یک دلیل عمده تعداد پایین‌تر داوری‌های سینماگران ایرانی در جشنواره‌های جهانی، عدم تسلط کافی غالب سینماگران ایرانی به زبان انگلیسی است.

 

اما افزایش قابل توجه حضور‌ها و جایزه‌های سینمای ایران در سال ۱۳۹۴ به فعال‌تر شدن فیلمسازان کوتاه ایرانی بر می‌گردد که در هر دو حوزه حضورهای جشنواره‌ای و دریافت جایزه‌های بین‌المللی از همکاران خود در بخش فیلم بلند سینمایی پیشی گرفته‌اند. نکته جالب توجه نقش کم‌رنگ‌تر نهادهای رسمی و دولتی در هر دو بخش حضور‌ها و جوایز بین‌المللی است به گونه‌ای که تنها در حدود ۵ تا ۷ درصد این آمار به فعالیت‌های این نهاد‌ها مرتبط بوده و ۹۳ تا ۹۵ درصد این موفقیت‌ها به بخش خصوصی و فعالیت‌های کارگردان‌های فیلم کوتاه بر می‌گردد.»