۱۸۸۰ مناقصه – سازمان دامپزشکی کشور- تجهیزات آزمایشگاهی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (۱/م/۹۵) خرید تجهیزات آزمایشگاهی و (۲/م/۹۵) خرید سموم دامی سازمان دامپزشکی کشور در نظر دارد نسبت به تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی و سموم دامی با اولویت تولیدکنندگان داخلی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌نماید جهت دریافت اسناد مناقصه با در […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

(۱/م/۹۵) خرید تجهیزات آزمایشگاهی و (۲/م/۹۵) خرید سموم دامی

سازمان دامپزشکی کشور در نظر دارد نسبت به تامین نیاز خود به تجهیزات آزمایشگاهی و سموم دامی با اولویت تولیدکنندگان داخلی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌نماید جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ بنام خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در شعب بانک ملی ایران و یا شماره شبا ۵۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ IR بنام خزانه داری کل کشور قابل پرداخت در کلیه بانکهای عضو شتاب در ساعات اداری به آدرس: تهران- خیابان ولی عصر (عج)، ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، سازمان دامپزشکی کشور، دبیرخانه کمیسیون مناقصات مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد هر دو مناقصه: تا پایان وقت اداری روز شنبه  ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات هر دو مناقصه: تا ساعت ۹ صبح روز چهار‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۲

میزان سپرده شرکت در مناقصه به تفکیک در اسناد قید شده است.

لازم به ذکر است سپرده فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) باید به صورت ضمانت‌نامه بانکی (قابل تمدید به درخواست سازمان دامپزشکی کشور)، یا واریز نقدی به شماره حساب مندرج در اسناد مناقصه مربوطه و یا اوراق مشارکت (بی نام) ارائه گردد.

تلفن تماس:۳-‌ ۸۸۹۵۳۴۰۰ (داخلی ۲۱۲۸)

اطلاعات فوق در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و همچنین سایت سازمان به آدرس WWW.IVO.IR قابل دریافت است.

 دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان دامپزشکی کشور