۱۸۸۰ مزایده – شهرداری قاین – فروش ماشین آلات شهرداری

آگهي مزایده ماشین‌آلات شهرداری به صورت حضوری نوبت دوم مزایده ماشین‌آلات شهرداری به صورت حضوری طبق مصوبه‌های شماره ۸۴۴۲-۹۴٫۱۱٫۲۶ و ۹۱۴۹- ۹۵٫۰۱٫۲۴ شورای اسلامی شهر قاین شرایط مزایده: ۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی در مهلت مقرر می‌توانند جهت بازدید به پارکینگ موتوری شهرداری و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. ۲- ارائه سپرده شركت در مزایده […]

آگهي مزایده ماشین‌آلات شهرداری به صورت حضوری

نوبت دوم

مزایده ماشین‌آلات شهرداری به صورت حضوری طبق مصوبه‌های شماره ۸۴۴۲-۹۴٫۱۱٫۲۶ و ۹۱۴۹- ۹۵٫۰۱٫۲۴ شورای اسلامی شهر قاین

شرایط مزایده:

۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی در مهلت مقرر می‌توانند جهت بازدید به پارکینگ موتوری شهرداری و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

۲- ارائه سپرده شركت در مزایده جهت هر ماشین ۵ درصد مبلغ پایه می‌باشد.

۳- فروش اسناد مزایده از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۰۶ لغايت ۹۵٫۰۳٫۱۸ می‌باشد.

۴- آخرين مهلت تحويل اسناد مزایده به شهرداری تا ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه۹۵٫۰۳٫۲۵ می‌باشد.

۵- زمان برگزاری مزایده به صورت حضوری ساعت ۹ صبح در پارکینگ موتوری شهرداری روز سه‌شنبه مورخه ۹۵٫۰۳٫۲۵ می‌باشد.

۶- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده يا برند‌گان مزایده ضبط خواهد شد.

۷- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌های ۳۲۵۲۴۳۶۰ و ۳-۳۲۵۲۲۰۸۱-۰۵۶ امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایید

۹-هزینه‌ آگهی و کارشناسی مزایده هر ماشین با برنده آن ماشین می‌باشد.

۱۰- متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت شهرداری قاین به آدرس www.ghaencity.ir مراجعه نمایند.

مجتبی نوروزی- شهردار قاین