۱۸۸۰،تجلیل و قدردانی از مشتریان وفادار بانک آینده

تجلیل و قدردانی از مشتریان وفادار بانک آینده در راستای اصل ارزش‌آفرینی برای مشتریان و همچنین رعایت الزامات شعب فاخر بانک آینده، با حضور رؤسا و جمعی از مشتریان شعب: پیروزی، صد دستگاه، پیروزی، ابوذر و فلکه دوم نیروی هوایی، از محمد مطلبی مشتری وفادار و ماندگار شعبه پیروزی، صد دستگاه، تجلیل و قدردانی به‌عمل […]

تجلیل و قدردانی از مشتریان وفادار بانک آینده

در راستای اصل ارزش‌آفرینی برای مشتریان و همچنین رعایت الزامات شعب فاخر بانک آینده، با حضور رؤسا و جمعی از مشتریان شعب: پیروزی، صد دستگاه، پیروزی، ابوذر و فلکه دوم نیروی هوایی، از محمد مطلبی مشتری وفادار و ماندگار شعبه پیروزی، صد دستگاه، تجلیل و قدردانی به‌عمل آمد.

 

به گزارش مناقصه‌مزایده، در این مراسم که با حضور شاکری عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و رؤسای ادارات، برگزار گردید؛ از تعدادی مشتریان وفادار ۳ شعبه یاد شده نیز تقدیر به عمل آمد.