آیا عصر کوتاه یخبندان در انتظار زمین است

  تصویر گرفته شده از خورشید نشان از کاهش بی‌سابقه فعالیت خورشید در طی یک قرن گذشته دارد و برخی ادعا می‌کنند این وضعیت می‌تواند موجب بروز عصر کوتاه یخبندان شود. به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، ناسا اخیراً تصویری را ارایه کرد که نشان می‌دهد هیچ لکه خورشیدی قابل رؤیتی بر سطح […]

 

تصویر گرفته شده از خورشید نشان از کاهش بی‌سابقه فعالیت خورشید در طی یک قرن گذشته دارد و برخی ادعا می‌کنند این وضعیت می‌تواند موجب بروز عصر کوتاه یخبندان شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، ناسا اخیراً تصویری را ارایه کرد که نشان می‌دهد هیچ لکه خورشیدی قابل رؤیتی بر سطح خورشید وجود ندارد.

لکه‌های خورشیدی مناطقی تیره و تقریباً دایره‌ای شکل در سطح خورشید می‌باشند. آن‌ها زمانی شکل می‌گیرند که دسته‌ای از خطوط مغناطیسی درون خورشید به سطح آن می‌رسند. دمای لکه‌ها از دمای مناطق اطرافشان کم‌تر و میدان مغناطیسی در آن‌ها بسیار قوی است. دمای لکه‌های خورشیدی بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ کلوین و دمای سطح خورشید ۵۷۰۰ کلوین است. به همین دلیل آن‌ها تیره‌تر از سطح ستاره به نظر می‌رسند. داده‌های رصد شده از دهه ۸۰ قرن بیستم نشان می‌دهند که تعداد لکه‌های خورشیدی با شدت تابش خورشید مرتبط است. هر چه تعداد لکه‌ها بیش‌تر باشد، شدت تابش نور خورشید بیش‌تر است، چون که مناطق اطراف لکه‌ها درخشان تر‌ هستند.

با این حال، ستاره‌شناسان مشاهده نشدن لکه خورشیدی روی سطح خورشید را نامعمول نمی‌دانند و می‌گویند که فعالیت‌های خورشیدی در چرخه‌های ۱۱ ساله افزایش و کاهش می‌یابد و اکنون ما در چرخه ۲۴ قرار داریم که سال ۲۰۰۸ آغاز شد.

به گفته این ستاره‌شناسان، از چرخه ۱۴ که فوریه ۱۹۰۶ به اوج خود رسید، ما کم‌ترین شمار لکه‌های خورشیدی را در چرخه فعلی داشته‌ایم.

چرخه خورشیدی به تغییرات تناوبی در فعالیت‌های خورشید(شامل تغییرات در تابش خورشید و مواد خورشید) و در ظاهر آن اطلاق می‌شود.

سایت ونکور و در Vencore Weather نیز نوشت که بر اثر شعله‌ور نشدن لکه خورشیدی، خروجی اشعه ایکس خورشید راکد مانده است.

این سایت ادامه می‌دهد که تعداد روزهای تقریباً و یا کاملاً بدون لکه خورشیدی در چند سال آینده افزایش می‌یابد، زیرا ما همچنان در حال دور شدن از مرحله حداکثر خورشیدی در چرخه ۲۴ و نزدیک شدن به فاز بعدی حداقل خورشیدی و آغاز چرخه ۲۵ خورشیدی هستیم.

به نظر می‌رسد که سطح فعلی فعالیت چرخه ۲۴ خورشیدی نزدیک به چرخه ۵ خورشیدی است که مه ۱۷۹۸ آغاز شد و در دسامبر ۱۸۱۰ به پایان رسید.

چرخه قبلی خورشیدی که چرخه ۲۳ خورشیدی بود، در سال‌های ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲ با شمار زیاد طوفان‌های شدید خورشیدی به اوج خود رسید.

در جریان حداکثر فعالیت لکه‌های خورشیدی (Solar Max) بروز لکه‌های خورشیدی بزرگ و شعله‌های خورشیدی شدید یک اتفاق روزانه است که آخرین بار در سال‌های حدود ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ صورت گرفت.

اما در طول حداقل فعالیت لکه‌های خورشیدی (Solar Minimum)، واقعه متضادی صورت می‌گیرد. شعله‌های خورشیدی تقریباً وجود ندارند و کل هفته‌ها بدون یک شعله خورشیدی سپری می‌شوند و این چیزی است که ما اکنون در حال تجربه آن هستیم.

 

با این حال برخی محققان هشدار داده‌اند که اگر روند فعلی ادامه یابد، در آن صورت زمین می‌تواند عازم یک عصر کوتاه یخبندان شود.