۱۸۸۰،سازمان مالیاتی کشور:صاحبان مشاغل فقط تا پایان خرداد فرصت ارایه اظهارنامه مالیاتی دارند

سازمان مالیاتی کشور:صاحبان مشاغل فقط تا پایان خرداد فرصت ارایه اظهارنامه مالیاتی دارند سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صاحبان مشاغل فقط تا پایان خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۳۹۴ را ارایه دهند. به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صاحبان مشاغل فقط تا […]

سازمان مالیاتی کشور:صاحبان مشاغل فقط تا پایان خرداد فرصت ارایه اظهارنامه مالیاتی دارند

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صاحبان مشاغل فقط تا پایان خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۳۹۴ را ارایه دهند.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صاحبان مشاغل فقط تا پایان خردادماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۳۹۴را ارایه دهند.

در این اطلاعیه آمده است: براساس اصلاحیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ است.

 

تسلیم اظهارنامه پس از موعد مذکور علاوه بر عدم اعمال معافیت‌های مقرر قانونی، مشمول جرایم غیرقابل بخشش خواهد بود.