۱۸۸۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – خرید لوله فولادی و لوله چدن

تمدید مدت خرید اسناد آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای   پیرو آگهی مندرج در روزنامه‌های خراسان مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۳ و مناقصه مزایده مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۲ با موضوع خرید لوله فولادی و لوله چدن بدینوسیله اعلام می‌گردد مدت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ تمدید می‌گردد. آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق‌الذکر ۹۵٫۰۴٫۰۱و بازگشایی پاکات۹۵٫۰۴٫۰۲ می‌باشد سایر شرایط آگهی مناقصات […]

تمدید مدت خرید اسناد آگهی تجدید مناقصه عمومی

یک مرحله‌ای

 

پیرو آگهی مندرج در روزنامه‌های خراسان مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۳ و مناقصه مزایده مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۲ با موضوع خرید لوله فولادی و لوله چدن بدینوسیله اعلام می‌گردد مدت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ تمدید می‌گردد. آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق‌الذکر ۹۵٫۰۴٫۰۱و بازگشایی پاکات۹۵٫۰۴٫۰۲ می‌باشد سایر شرایط آگهی مناقصات فوق‌الذکر به قوت خود باقی است.