۱۸۸۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی- دستگاه جذب اتمی تمام خودکار

“آگهی مناقصه عمومی خرید یک مرحله‌ای”        شماره۱۱۲۹۱ اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب ۸۳٫۱۱٫۱۷ در نظر دارد کالای ذیل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد، تامین کنندگانی كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر در این مناقصه شرکت نمایند ،مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت چهار روز تا تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۳جهت […]

“آگهی مناقصه عمومی خرید یک مرحله‌ای”       

شماره۱۱۲۹۱

اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب ۸۳٫۱۱٫۱۷ در نظر دارد کالای ذیل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد، تامین کنندگانی كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر در این مناقصه شرکت نمایند ،مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت چهار روز تا تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۳جهت خرید اسناد به دفتر قراردادهای اين شركت به نشاني: بيرجند بلوار شهداي عبادي روبروی پست برق شركت آب وفاضلاب خراسان جنوبي مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي ۳۲۲۲۶۳۰۰-۳۲۲۳۴۰۱۳ تماس حاصل فرمائيد.

۱- دستگاه جذب اتمی تمام خودکار مجهز به سیستم شعله،کوره و اتوسمپلر(Atomic AbzorPtion) طبق مشخصات فنی پیوست در اسناد مناقصه

توضيحات ضروري:

۱-مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد ۲۵ روز تعيين مي‌گردد.

۲- نحوه پرداخت: پس از تحويل كالا و تاييد گروه کنترل کیفیت شرکت آبفا

۳-   مبلغ تامین اعتبار:۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۴ خواهد بود.
۴-زمان و مكان بازگشـايي پـاكات: مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۶در شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي در محل اتاق جلسات

۵-تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب تمرکز وجوه سپرده ۲۱۷۵۱۶۲۱۰۰۰۰۱ به مبلغ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶-مهلت تحویل اسناد مناقصه تاپایان وقت اداری مورخ۹۵٫۰۴٫۰۵به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی خواهد بود.

۷- حضور يك نفر نماينده از فروشندگان با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.

۸-   اسناد ارزیابی و دعوتنامه و مستندات مناقصه از طریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهدبود.

WWW.abfa-khj.ir     http://iets.mporg.ir

۹-    هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.دفتر قراردادها

 

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی