۲۶۶۷ مناقصه – شركت گاز استان يزد- انجام خدمات تعویض و تعمیر ۲۸۰۰۰ کنتور دیافراگمی

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)   مناقصه شماره : ۳۴۱۳۴۵ مجوز شماره : ۵۳/۱۳۹۸ نوبت دوم شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات تعویض و تعمیر ۲۸۰۰۰ کنتور دیافراگمی در سطح استان یزد از طريق مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه شركت‌هاي ارایه دهنده خدمات فوق الذكر كه داراي گواهینامه […]

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

(فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)

 

مناقصه شماره : ۳۴۱۳۴۵

مجوز شماره : ۵۳/۱۳۹۸

نوبت دوم

شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات تعویض و تعمیر ۲۸۰۰۰ کنتور دیافراگمی در سطح استان یزد از طريق مناقصه اقدام نمايد.

لذا از كليه شركت‌هاي ارایه دهنده خدمات فوق الذكر كه داراي گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، دعوت به عمل مي‌آيد كه از تاريخ نشر اين آگهي به منظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.

شماره تلفن تماس: ۳۱۹۲۲۳۱۹-۰۳۵ نمابر ۳۶۲۳۸۵۳۸-۰۳۵

ضمناً آخرين مهلت تكميل و ارایه اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به امور قراردادهاي شركت گاز استان يزد حداكثر (دو هفته )۱۴روز از تاريخ چاپ آخرين نوبت آگهي فراخوان مي‌باشد.

*وصول اسناد و مدارك تكميل شده هيچگونه تعهد و محدوديتي براي دستگاه مناقصه‌گزار ايجاد نمي‌كند .

*فرم آگهي الكترونيكي مناقصه از طريق پایگاه اينترنتي www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسي است.

 

 

                                                           روابط عمومی شرکت گاز استان یزد