۱۸۸۱،شرکت بهسازان ملت بر‌ترین شد

شرکت بهسازان ملت بر‌ترین شد دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، در رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیک، شرکت بهسازان ملت وابسته به بانک ملت را، در سطح یک رتبه‌بندی قرارداد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بر اساس اعلام سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شرکت بهسازان ملت در شاخص‌های ارایه و پشتیبانی نرم افزارهایMain Frame، تولید و […]

شرکت بهسازان ملت بر‌ترین شد

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، در رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیک، شرکت بهسازان ملت وابسته به بانک ملت را، در سطح یک رتبه‌بندی قرارداد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بر اساس اعلام سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شرکت بهسازان ملت در شاخص‌های ارایه و پشتیبانی نرم افزارهایMain Frame، تولید و ارایه رایانه‌های غیرMain Frame، تولید و ارایه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارایه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری یا بسته‌های نرم‌افزاری حامل محتوا، ارایه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانیproviders، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات پشتیبانی، آموزش و پژوهش و سیستم‌های ویژه، رتبه یک را کسب کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت بهسازان ملت از بین حدود ۱۰۰۰ شرکت ارزیابی شده، جزو۳ شرکتی است که در تمامی شاخه‌های کاری، رتبه یک را به دست آورده‌اند.

 

بر این اساس، در این رتبه‌بندی، بالا‌ترین رتبه، یک و پایین‌‌ترین رتبه، ۷ تعیین شده است.