۱۸۸۲ مناقصه – شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان- خرید اقلام

آگهی مناقصه عمومی مناقصه شماره ۱۰ -۹-۸-۷/۹۵ شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد خريد اقلام و انجام امور مندرج در جدول ذیل را از طریق انجام مناقصه عمومی به  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. شماره نوع مناقصه موضوع مناقصه توضیحات ۷/ ۹۵ دو مرحله اي خريد انواع کارتن پنير يو اف […]

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شماره ۱۰ -۹-۸-۷/۹۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد خريد اقلام و انجام امور مندرج در جدول ذیل را از طریق انجام مناقصه عمومی به  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

شماره

نوع مناقصه

موضوع مناقصه

توضیحات

۷/ ۹۵

دو مرحله اي

خريد انواع کارتن پنير يو اف

به شرح برگ

شرایط مناقصه

۸/۹۵

دو مرحله اي

خريد انواعدايکات شير و خامه

به شرح برگ

شرایط مناقصه

۹/۹۵

دو مرحله اي

خريد و سرو غذا پرسنل

به شرح برگ

شرایط مناقصه

۱۰/۹۵

دو مرحله اي

انجام خدمات سرويس اياب و ذهاب پرسنل

به شرح برگ

شرایط مناقصه

 داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به نشانی : همدان ، بلوار بسیج  مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده  حداکثر تا مهلت مقرر در برگ شرايط  مناقصه به دبیرخانه این شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند . همچنین داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه به سایت‌هاي شرکت، به نشانیwww.avisadairy.com يا  www.hamedan.irandairy.irمراجعه نمایند 

تلفن تماس : ۳۲۵۶۹۱۷۸-۰۸۱ 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان