طاهری به دنبال منفجر کردن بمب خبری

  باشگاه پرسپولیس در تکاپوی تمدید قرارداد مهدی طارمی افتاده است. طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس خوب می‌داند که حفظ مهدی طارمی، مهاجم گلزن تیمش برگ برنده محسوب می‌شود، بر این اساس، وی به طارمی پیشنهاد کرده است که قراردادش را دو ساله تمدید می‌کند.  طارمی موضوع تمدید قراردادش با پرسپولیس را به مدیر برنامه‌اش سپرده […]

 

باشگاه پرسپولیس در تکاپوی تمدید قرارداد مهدی طارمی افتاده است.

طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس خوب می‌داند که حفظ مهدی طارمی، مهاجم گلزن تیمش برگ برنده محسوب می‌شود، بر این اساس، وی به طارمی پیشنهاد کرده است که قراردادش را دو ساله تمدید می‌کند.

 طارمی موضوع تمدید قراردادش با پرسپولیس را به مدیر برنامه‌اش سپرده است.

 وی اعلام کرده که هر توافقی با مدیر برنامه‌ام انجام دادید چشم بسته قبول دارم چرا که نمی‌خواهم ذهنم را درگیر فصل بعد کنم، همان‌گونه که پیشنهادهایی خارجی را وکیلم بررسی می‌کند، پیشنهاد پرسپولیس هم به خود وی می‌سپارم.

 گفته می‌شود، طرفین این هفته مذاکرات رسمی را آغاز می‌کنند به‌طور حتم طارمی یک بند در قراردادش می‌گذارد تا با پیشنهاد خوب خارجی بتواند از پرسپولیس جدا شود.

 

 باید دید طاهری می‌تواند مهاجم گلزن تیمش را برای فصل بعد حفظ کند یا نه!