۱۸۸۳،نماینده مردم رباط کریم:۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس گم شد

نماینده مردم رباط کریم:۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس گم شد نماینده مردم رباط کریم از گم شدن ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس هشتم خبر داد. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در اخطار قانون اساسی، گفت: زبان کشور ما ایرانی است، اما […]

نماینده مردم رباط کریم:۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس گم شد

نماینده مردم رباط کریم از گم شدن ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی در مجلس هشتم خبر داد.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در اخطار قانون اساسی، گفت: زبان کشور ما ایرانی است، اما امروز نمایندگان و وزرا واژه‌های انگلیسی را به‌کار بردند که خلاف قانون اساسی است.

وی گزارش ارایه شده از سوی وزیر اقتصاد را کلی و بازی با واژگان خواند و گفت: واژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را بیان می‌کنند، اما نوع مبارزه با مفاسد را بیان نمی‌کنند.

 

نوروزی تصریح کرد: در همین کمیسیون‌های مجلس، خلاف‌هایی در خصوص واگذاری‌ها رخ داده است، در مجلس هشتم ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی به مجلس ارایه کردم که امروز اثری از این پرونده‌ها نیست.