۱۸۸۴ مزایده – بانک ملی ایران – فروش املاک

مزایده شماره ۳/۹۵- فروش املاک مازاد بانک ملی ایران «با شرایط ویژه و استثنایی »   متقاضیان خرید برای دریافت اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۸به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس الکترونیکی: www.bmi.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۸۸۸۴۶۸۵۸ و ۸۸۳۲۵۲۸۳ اداره کل مهندسی و املاک تماس حاصل نمایند. 

مزایده شماره ۳/۹۵- فروش املاک مازاد بانک ملی ایران

«با شرایط ویژه و استثنایی »

 

متقاضیان خرید برای دریافت اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۸به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس الکترونیکی: www.bmi.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۸۸۸۴۶۸۵۸ و ۸۸۳۲۵۲۸۳ اداره کل مهندسی و املاک تماس حاصل نمایند.