بانک سامان ISO گرفت

بانک سامان ISO گرفت فرایند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان بانک سامان پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط شرکت توف نورد ایران موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، منصور مؤمنی مدیر روابط‌عمومی و توسعه مشتریان بانک سامان با اعلام این خبر اظهارداشت: فرایند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان از سال ۱۳۹۰ با استقرار […]

بانک سامان ISO گرفت

فرایند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان بانک سامان پس از ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط شرکت توف نورد ایران موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴ شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، منصور مؤمنی مدیر روابط‌عمومی و توسعه مشتریان بانک سامان با اعلام این خبر اظهارداشت: فرایند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان از سال ۱۳۹۰ با استقرار سیستم‌ها و روش‌های مناسب در بانک پیاده‌سازی و عملیاتی شد.

 

مؤمنی گفت: در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان بانک، کاهش زمان رسیدگی به شکایت‌های مشتریان با تمرکز بر افزایش کیفیت و توجه به الزامات بانک مرکزی، پروژه استانداردسازی فرایند رسیدگی به شکایت‌ها براساس الزامات ایزو ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴ از سال ۱۳۹۴ با بهره‌گیری از مجرب‌‌ترین مشاوران آغاز شد.