شرط وزارت علوم برای اعطای گرنت

شریفی خبر داد    مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر این که براساس «نظام‌نامه مدیریت پژوهشی تحصیلات تکمیلی» حمایت‌ از پایان نامه‌ها و اعطای گرنت اساتید ساماندهی خواهد شد، گفت: علاوه بر آن شیوه انتخاب پژوهشگران برتر نیز تغییر خواهد کرد. محسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره […]

شریفی خبر داد

 

 مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر این که براساس «نظام‌نامه مدیریت پژوهشی تحصیلات تکمیلی» حمایت‌ از پایان نامه‌ها و اعطای گرنت اساتید ساماندهی خواهد شد، گفت: علاوه بر آن شیوه انتخاب پژوهشگران برتر نیز تغییر خواهد کرد.

محسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رشد و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در کشور، افزود: هدایت پایان‌نامه‌ها به سمت رفع نیازهای کشور یکی از اولویت‌های کاری دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم است؛ از این رو در سال جاری برنامه‌هایی را در دستور کار قراردادیم.

وی تدوین نظام نامه مدیریت پژوهشی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را از جمله این اقدامات نام برد و اظهار کرد: براساس این نظام‌نامه که تدوین آن در مراحل نهایی قرار دارد، دانشگاه‌ها موظف خواهند شد تا پروپوزال‌های دانشجویان را با توجه به نیازهای کشور هدایت کنند.

به گفته وی براساس این نظام نامه پایان‌نامه‌هایی که در راستای نیازهای کشور هستند، از سوی معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

شریفی اجرای این نظام نامه را در راستای هدایت پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت اسناد بالا دستی کشور دانست و ادامه داد: اجرای این برنامه نیز موجب ساماندهی حمایت‌های وزارت علوم از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله دکتری و همچنین گرنت اساتید خواهد شد؛ به گونه‌ای که اعطای اعتبارات گرنت‌‌ها و حمایت از پایان‌نامه‌ها منوط به ارایه پروپوزال‌هایی در راستای اهداف اسناد بالادستی و رفع نیازهای کشور می‌شود.

انتخاب پژوهشگران برتر براساس میزان ارجاع‌دهی

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به جایگاه مناسب ایران در تولید مقالات علمی براساس داده‌های پایگاه‌های اسکوپوس و ISI خاطرنشان کرد: براساس این داده‌ها ایران توانمندی‌های خوبی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی دارد، ولی تاکنون از همه این توانمندی‌‌ها استفاده نشده است.

وی تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه‌های استنادی را یکی از راهکارهای عرضه اقتدار علمی کشور در عرصه‌های بین‌المللی دانست و اظهار کرد: علاوه بر تعداد مقالات لازم است تا ارجاع دهی و کیفیت مقالات علمی نیز ارتقا یابد، از این رو رویکرد کیفی‌گرایی را در دستور کار حوزه پژوهشی قراردادیم.

شریفی ارتقای نظام اچ-ایندکس و ارجاع‌دهی مقالات اساتید و دانشجویان را از برنامه‌های وزارت علوم در این زمینه عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا در برنامه انتخاب سالیانه پژوهشگران برتر، علاوه بر توجه به تعداد مقالات منتشر شده بین‌المللی، بر میزان ارجاع دهی و اچ-ایندکس نیز تمرکز خواهد شد.

 

وی با بیان این که اچ ایندکس رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه نسبت به علوم انسانی در وضعیت بهتری قراردارد، خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه در حوزه انتخاب پژوهشگران برتر براساس میزان ارجاع دهی می‌توان این وضعیت را ساماندهی کرد.