طرح «معماری فن‌آوری اطلاعات» در دستگاه‌های دولتی اجرایی می‌شود

  سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران، زیست بوم استقرار معماری فن‌آوری اطلاعات سازمانی را برای اجرا در دستگاه‌های دولتی، طراحی کرد. به گزارش مهر، طراحی زیست بوم معماری فن‌آوری اطلاعات سازمانی در کشور، زمینه مساعد فنی، قانونی، اجرایی و عملی را برای دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرا و استقرار موفق طرح معماری سازمانی ایجاد می‌کند. پس […]

 

سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران، زیست بوم استقرار معماری فن‌آوری اطلاعات سازمانی را برای اجرا در دستگاه‌های دولتی، طراحی کرد.

به گزارش مهر، طراحی زیست بوم معماری فن‌آوری اطلاعات سازمانی در کشور، زمینه مساعد فنی، قانونی، اجرایی و عملی را برای دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرا و استقرار موفق طرح معماری سازمانی ایجاد می‌کند.

پس از طراحی و تدوین در چارچوب و برنامه ملی و پیاده‌سازی معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی، نظارت و ارزیابی از میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی و کسب اطمینان از اجرای مؤثر این طرح توسط آزمایشگاه‌های معماری سازمانی معتبر صورت خواهد گرفت.

مخاطب اصلی این طرح دستگاه‌های دولتی هستند اما مجموعه فعالیت‌ها، خروجی‌‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص در سازمان‌های غیردولتی نیز از طریق این طرح، ممکن است.

هدف از اجرای معماری فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی، رشد و توسعه فن‌آوری اطلاعات در دستگاه‌ها و استان‌های مختلف با افزایش کمی و کیفی آزمایشگاه‌های تخصصی در نقاط مختلف کشور است.

در راستای انتقال دانش در حوزه معماری سازمانی و تربیت نیروی متخصص، سازمان فن‌آوری اطلاعات به برگزاری دومین دوره آموزشی کارگاهی در این حوزه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان قطب معماری سازمانی غرب کشور، اقدام کرده است.

 

در این کارگاه جدید‌ترین مباحث در حوزه‌های معماری نرم‌افزار، مهندسی و مدیریت فرایندهای کسب و کار و برنامه‌ریزی راهبردی فن‌آوری اطلاعات به صورت کارگاهی و با مثال‌های کاربردی تدوین شد.