۱۸۸۵ مناقصه – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی- تامین قطعات

                                                    آگهی مناقصه عمومی                                    نوبت اول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به تامین قطعات۱۴  دستگاه آسانسور۸ نفره جهت پروژه مسکونی سپاس در کوی کوثراراک را […]

                                                    آگهی مناقصه عمومی                                   

نوبت اول


بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به تامین قطعات۱۴  دستگاه آسانسور۸ نفره جهت پروژه مسکونی سپاس در کوی کوثراراک را با شرایط ومشخصات کلی از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.

خلاصه شرح کار:تامین قطعات جهت ۱۴ آسانسور ۸ نفره با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

محل تحویل قطعات:مجتمع مسکونی سپاس در کوی کوثراراک

مدت زمان تحویل:تحویل بصورت برنامه زمانی ارائه شده در اسناد مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه : به میزان ۵ درصد مبلغ پیشنهادی وبصورت ضمانتنامه بانکی.

 لذا علاقه مندان می توانند جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز به  امور قراردادها بنیاد مسکن استان مرکزی مراجعه ویا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۳۶۶۳۰۳۵-۰۸۶ و ۳۳۶۶۳۰۳۶تماس حاصل فرمایند.

 

روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی