چرا ایران «مثنوی معنوی» را با ترکیه شریک شد؟

چرا ایران «مثنوی معنوی» را با ترکیه شریک شد؟ ثبت مثنوى مولانا با مشارکت ترکیه به هیچ وجه به معنى تأیید ادعاى ترکیه مبنی بر ترک بودن مولوى نیست. حتی اگر نسخه‌ای از مثنوی در آکسفورد بود، ایران برای ثبت آن به صورت مشترک با انگلستان وارد مذاکره می‌شد.» به گزارش ایسنا، ۱۱ خرداد امسال […]

چرا ایران «مثنوی معنوی» را با ترکیه شریک شد؟

ثبت مثنوى مولانا با مشارکت ترکیه به هیچ وجه به معنى تأیید ادعاى ترکیه مبنی بر ترک بودن مولوى نیست. حتی اگر نسخه‌ای از مثنوی در آکسفورد بود، ایران برای ثبت آن به صورت مشترک با انگلستان وارد مذاکره می‌شد.»

به گزارش ایسنا، ۱۱ خرداد امسال سیدرضاصالحی‌امیری، مشاور رییس‌جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از توافق ایران و ترکیه برای ثبت مشترک «مثنوی مولوی» به صورت مشترک خبر داد و مولانا را یکی از نقاط مشترک فرهنگی ایران و ترکیه دانست، این در حالی است که پس از انتشار این خبر انتقاد‌ها و اعتراضاتی نسبت به این اقدام شده است، اعتراضاتی از این دست که «چرا با ترکیه به صورت مشترک؟؟؟ مولانا متعلق به ماست» یا این‌که «مثنوی مولانا چه ارتباطی با ترکیه دارد؟»

فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در این زمینه به ایسنا گفت: «مثنوى معنوی» مولانا مهم‌ترین اثر عرفانى به زبان فارسى است و به همین اعتبار قرار است ثبت جهانى شود.

او هر نوع انتقاد، اعتراض و بروز حساسیت در این زمینه را ارزشمند دانست و تأکید کرد: ثبت مثنوى با مشارکت ترکیه به هیچ وجه به معنى تأیید ادعاى ترکیه مبنی بر ترک بودن مولوى نیست.

وی مطرح شدن این انتقادات را به این دلیل دانست که شاید دست‌اندرکاران این بحث، حافظه جهانى را به جامعه و اهالى رسانه درست نشناسانده‌اند و توضیح داد: ثبت مثنوى با مشارکت ترکیه به معناى دلالت بر تُرک بودن مولانا نیست. قضیه بسیار ساده است. ما کتاب مثنوى را پیشنهاد کرده‌ایم و چون کهن‌‌ترین و کامل‌‌ترین نسخه مثنوى در قونیه است، با ترکیه مشارکت کردیم. در واقع فقط به دلیل آن‌که نسخه‌ مهمى از مثنوى در این کشور قرار دارد.

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی ادامه داد: حتی اگر این نسخه در آکسفورد بود، ایران برای ثبت آن به صورت مشترک با انگلستان وارد مذاکره می‌شد.

نظری در ادامه با اشاره به ثبت «کلیات سعدی» و «مسالک‌الممالک» در سال گذشته در حافظه جهانى یونسکو اظهار کرد: «مسالک‌الممالک» که توسط «ابواسحاق‌ابراهیم‌اصطخرى» اهل استان فارس در حوزه‌ جغرافیاى تاریخى نوشته شده و نسخه‌ کهنى از آن در آلمان نگهدارى می‌شود، با کشور آلمان به صورت مشترک به ثبت رسید، در این شرایط آیا باید این‌طور تعبیر شود که ثبت مشترک «مسالک‌الممالک» با آلمان به منزله آلمانى قلمداد کردن اصطخرى است؟

وی اضافه کرد: بنابراین در این شرایط برای ثبت مثنوی معنوی به مشترک با ترکیه باید گفت که فقط به اعتبار وجود یک نسخه کهن و کاملى از کتاب مثنوى در ترکیه به سراغ این کشور رفتیم و این اقدام به هیچ وجه تأیید کننده هیچ‌نوع ادعایى در خصوص ملیت مولانا نیست.

 

به گفته‌ نظری، در پرونده‌ این اثر که به یونسکو ارسال شده، تأکید شده است: «مهم‌ترین اثر عرفانى در زبان فارسى است» و قرار است آن با همین معیار ثبت شود.