استفاده از فاینانس خارجی نقطه ضعف نیست

معاون وزیر نیرو   فلاحتیان گفت: جاهایی که منابع داخلی اقتضا کند از منابع داخلی و جایی که امکان‌پذیر باشد با شرط انتقال تکنولوژی و قانون حمایت از ساخت داخل از منابع خارجی استفاده می‌کنیم. به گزارش ایلنا، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره انتقاد بخش خصوصی صنعت برق مبنی […]

معاون وزیر نیرو

 

فلاحتیان گفت: جاهایی که منابع داخلی اقتضا کند از منابع داخلی و جایی که امکان‌پذیر باشد با شرط انتقال تکنولوژی و قانون حمایت از ساخت داخل از منابع خارجی استفاده می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره انتقاد بخش خصوصی صنعت برق مبنی بر این‌که دولت به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، از طریق فاینانس مسیر را برای واردات کالاهای خارجی بازمی‌کند، گفت: ما به حسب نیاز و مورد هم سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت برق انجام می‌دهیم و هم جاهایی که پروژه‌های اجرایی باید انجام شود با توجه به کمبود منابع مالی از فاینانس استفاده می‌کنیم و این نقطه ضعفی نیست.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما اداره صنعت برق کشور است و برای این کار با توجه به کمبود منابع داخلی هم از طریق منابع داخلی و هم خارجی بودجه مورد نیازمان را تأمین می‌کنیم.

فلاحتیان خاطرنشان کرد: جاهایی که منابع داخلی اقتضا کند از منابع داخلی و جایی که امکان‌پذیر باشد با شرط انتقال تکنولوژی و قانون حمایت از ساخت داخل از منابع خارجی استفاده می‌کنیم.

هفته گذشته مسؤولین سندیکای صنعت برق در نشستی خبری نسبت به جذب فاینانس در صنعت برق ابراز نگرانی کرده و این اقدام را گامی از سوی دولت جهت باز شدن درهای واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت برق از خارج از کشور عنوان کرده بودند.