فرهنگی: ۸ محور تنقیح قوانین در دستور کار قرار می‌گیرد

فرهنگی: ۸ محور تنقیح قوانین در دستور کار قرار می‌گیرد نماینده مردم تبریز در مجلس از در دستور قرار گرفتن تنقیح ۸ محور در زمینه طرح‌هایی که کار کارشناسی آن‌ها انجام شده بود خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدحسین‌فرهنگی ‌اظهار کرد: امروز برای طرح‌هایی که در دوره‌ قبل کار کارشناسی انجام شده بود جمع‌آوری امضا انجام […]

فرهنگی: ۸ محور تنقیح قوانین در دستور کار قرار می‌گیرد

نماینده مردم تبریز در مجلس از در دستور قرار گرفتن تنقیح ۸ محور در زمینه طرح‌هایی که کار کارشناسی آن‌ها انجام شده بود خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدحسین‌فرهنگی ‌اظهار کرد: امروز برای طرح‌هایی که در دوره‌ قبل کار کارشناسی انجام شده بود جمع‌آوری امضا انجام شد تا در صحن علنی مجلس به منظور تنقیح در دستور قرار بگیرد.

 

وی افزود: این طرح‌ها قبلاً کار کارشناسی آن‌ها انجام شده بود اما فرصت طرح در صحن علنی مجلس را پیدا نکرد؛ بنابراین جمع‌آوری امضا انجام شد تا در این دوره مطرح شوند.