۱۸۸۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی – خرید لوله جی آر پی

                                                                                 تجدید مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي شماره‌های                                                                              ۹۵۰/۱-۹۵ ، ۹۵۱/۱–۹۵           […]

                                                                                 تجدید مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي شماره‌های

                                                                             ۹۵۰/۱-۹۵ ، ۹۵۱/۱۹۵

                                         نوبت اول

این شرکت در نظر دارد تجدید مناقصه‌هايي با موضوعات ذيل را برگزار نمايد:

تجدید مناقصه شماره:۱/۹۵۰-۹۵

شرح

به جهت پروژه 

خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد

ISIRI -10729,10730 و  AWWA C950

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان، حامی و دهن رود شهرستان خوسف، حاشیه شهر شهرستان بیرجند، خوشاب شهرستان سربیشه

مبلغ برآورد: ۲۵،۲۸۳،۵۴۵،۰۰۰ ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱،۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه                    

تجدید مناقصه شماره:۱/۹۵۱-۹۵

شرح

به جهت پروژه 

خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد

ISIRI -10729,10730  و  AWWA C950

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

قدمگاه شهرستان نهبندان و کلاته ملا شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: ۲۱،۴۹۷،۷۰۰،۰۰۰ ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱,۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل: يكماه                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱) مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲ تا پايان وقت اداري ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۶   ۲) حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت­ها ۲ مورد می­باشد. ۳) محل دریافت اسناد مناقصه: سايت شركت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir و يا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

۴) فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس : قیمت مناسب پیشنهادی۵) آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸مي‌باشد. ۶) زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها : ساعت  ۷:۳۰ صبح مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۰ در محل سالن جلسات شرکت ۷) محل تحوبل : محل تحویل کلیه لوله‌های مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند می­باشد.  

تبصره ۱: بازسی لوله‌ها سطح یک می­باشد و همچنین هزینه تست کالاهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس بعهده فروشنده کالا خواهد بود.

تبصره ۲: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد.

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شركت در مناقصه به وب سايت شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات مراجعه و يا با شماره تلفن ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲-۰۵۶اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی