۱۸۸۶ مناقصه – شرکت مديريت توليد برق اصفهان- خرید آمبولانس تویوتا

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره  ۳-۹۵ شرکت مديريت توليد برق اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف جهت نیروگاه اصفهان طبق شرح اسناد مناقصه اقدام نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت مي‌گردد ضمن هماهنگي با اداره تدارکات اين شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي […]

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره  ۳-۹۵

شرکت مديريت توليد برق اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف جهت نیروگاه اصفهان طبق شرح اسناد مناقصه اقدام نمايد. لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط دعوت مي‌گردد ضمن هماهنگي با اداره تدارکات اين شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ چاپ آگهي به مدت ۷روز به نشاني اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن، انتهای بلوار شفق، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات مراجعه فرمایند. ضمنا” جهت اطلاع بيشتر مي‌توانيد به سايت www.isfahanps.ir (بخش مناقصات) مراجعه نماييد.

تلفن تماس: ۸٣ و۳۷۸۹۵۰۸۰-۰۳۱   

 

     شرکت مدیریت تولید برق اصفهان