تصویر فضانورد انگلیسی از دشت کویر ایران؛ این‌جا مریخ نیست

تصویر فضانورد انگلیسی از دشت کویر ایران؛ این‌جا مریخ نیست تیم پیک، فضانورد انگلیسی حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی تصویری خارق‌العاده از دشت کویر ایران منتشر کرده است. او در توضیح این تصویر نوشته است: این‌جا مریخ نیست، دشت کویر ایران است و بافتی مسحور کننده‌ دارد.    

تصویر فضانورد انگلیسی از دشت کویر ایران؛ اینجا مریخ نیست

تیم پیک، فضانورد انگلیسی حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی تصویری خارق‌العاده از دشت کویر ایران منتشر کرده است. او در توضیح این تصویر نوشته است: اینجا مریخ نیست، دشت کویر ایران است و بافتی مسحور کننده‌ دارد.