شاخص قیمت تولید مرغ در زمستان سال گذشته ۶ درصد افزایش یافت

مرکز آمار اعلام کرد   به گزارش فارس مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور زمستان ۱۳۹۴ (۱۰۰=۱۳۹۰) را منتشر کرد. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۰۶٫۲۲ رسید که ۲٫۶۲ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ۱۵٫۳۶ درصد نسبت به فصل […]

مرکز آمار اعلام کرد

 

به گزارش فارس مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور زمستان ۱۳۹۴ (۱۰۰=۱۳۹۰) را منتشر کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۰۶٫۲۲ رسید که ۲٫۶۲ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ۱۵٫۳۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) کاهش داشته است. تغییر شاخص در ۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۴ نسبت به ۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۳ معادل ۵٫۷۶ درصد کاهش می‌باشد.

استان کرمانشاه با ۱۵٫۴۸ درصد کاهش بیش‌ترین کاهش و استان یزد با ۹۱٫۲۱ درصد افزایش بیش‌ترین افزایش را در کل کشور داشته‌اند.

گروه‌های اصلی

۱- مرغ: در زمستان ۱۳۹۴ شاخص گروه مرغ به ۲۲۷٫۲۳ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۳۱ درصد افزایش و ۱۵٫۶۰ درصد کاهش یافته است. در این گروه جوجه یکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب ۱۴٫۰۷ و ۴٫۸۲ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشت. همچنین جوجه یکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب ۲٫۲۶ و ۱۷٫۸۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. پولت در این گروه ۵٫۹۳ درصد نسبت به فصل قبل افزایش و ۱۸٫۸۷ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است.

۲- تخم‌مرغ: در زمستان ۱۳۹۴ شاخص گروه تخم‌مرغ به ۱۵۱٫۰۸ واحد رسیده که به ترتیب ۶٫۰۱ و ۱۷٫۳۰ نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. در این گروه تخم‌مرغ نطفه‌دار به ترتیب ۴٫۷۳ و ۳۰٫۱۰ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت. این در حالی است که تخم‌مرغ خوراکی با ۷٫۲۲ درصد نسبت به فصل قبل کاهش و ۰٫۳۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

 

۳- سایر: این گروه شامل کود می‌باشد که نسبت به فصل قبل ۰٫۲۴ درصد کاهش یافت، اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص کود ۸٫۵۹ درصد افزایش داشته است.