۱۸۸۷ مناقصه – شرکت مديريت توليد برق بيستون- طبخ و توزیع غذا

آگهـي تمديد مناقصه عمومي دو مرحله‌اي ۱- نام سازمان مناقصه‌گذار: شرکت مديريت توليد برق بيستون ۲-موضوع مناقصه: طبخ و توزيع غذا ۳-تاريخ و محل فروش اسناد: از تاريخ چاپ آگهي لغايت ۹۵٫۰۴٫۰۳ به آدرس کرمانشاه، کيلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه – همدان نيروگاه حرارتي بيستون ۴-مبلغ و نوع سپرده: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت ضمانتنامه بانکي با اعتبار ۳ […]

آگهـي تمديد مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

۱- نام سازمان مناقصه‌گذار: شرکت مديريت توليد برق بيستون

۲-موضوع مناقصه: طبخ و توزيع غذا

۳-تاريخ و محل فروش اسناد: از تاريخ چاپ آگهي لغايت ۹۵٫۰۴٫۰۳ به آدرس کرمانشاه، کيلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه همدان نيروگاه حرارتي بيستون

۴-مبلغ و نوع سپرده: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت ضمانتنامه بانکي با اعتبار ۳ ماهه و يا واريز به حسابجاري شماره ۷۸۴۷۱ نزد بانک تجارت شعبه بيستون کد ۱۸۴۵۰

۵-زمان تسليم پيشنهاد قيمت: تا تاريخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۳ بصورت لاک و مهر شده طبق اسناد مناقصه

۶-مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد:فيش واريزي به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاري ذکر شده در بند ۴( غير قابل استرداد) و ارائه معرفي‌نامه کتبي نماينده شرکت براي هر مناقصه 

* آگهي فوق در سايت‌هاي شرکت توانير و نيروگاه بيستون (www.tavanir.org.ir  وwww.bisotounps.ir ) درج شده است .

 

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۴۶۴۲۰۲۰-۰۸۳ (داخلي۲، امور بازرگاني) تماس حاصل فرماييد.