۱۸۸۷ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان- روکش آسفالت باند شمالی

آگهی مناقصه عمومی نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان شرح مختصر موضوعات مناقصه: بهسازي و روكش آسفالت باند شمالي محور زنجان – سرچم در محدوده كيلومتر۰۰۰+۰(پل سايان) الي ۰۰۰+۵۰ به مبلغ ۱۰۵٫۱۶۲٫۸۵۰٫۰۶۶ ریال و بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۵ با شاخص تعديل […]

آگهی مناقصه عمومی

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوعات مناقصه: بهسازي و روكش آسفالت باند شمالي محور زنجان سرچم در محدوده كيلومتر۰۰۰+۰(پل سايان) الي ۰۰۰+۵۰ به مبلغ ۱۰۵٫۱۶۲٫۸۵۰٫۰۶۶ ریال و بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۵ با شاخص تعديل سه ماهه اول سال ۱۳۹۵

مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۴ تا تاريخ ۹۵٫۰۳٫۲۷   

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: با واريز مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره۰۱۰۳۴۷۵۵۹۹۰۰۷ بانك صادرات شعبه بلوار ناهيد كد۲۵۲۸ (به نام مهندسين مشاور برآيند) و به همراه اصل و كپي فيش واريزي، تأييديه رتبه صلاحيت پيمانكاري و نامه درخواست دريافت مدارك، جهت دريافت اسناد، به مهندسين مشاور برآيند به آدرس تهران-خيابان وليعصر(عج)-روبروي خيابان جام جم-خيابان طاهري-پلاك۷۰-مهندسين مشاور برآيند-تلفن ۶-۰۲۱۲۲۰۴۸۵۰۴ مراجعه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسنادارزيابي كيفي و مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت ۱۴) روز سه‌شنبه مورّخ ۹۵٫۰۴٫۱۵جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان مراجعهو به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد .

رتبه مورد نظر: دارای تأييديه رتبه ۴ و به بالاي رشته راه و ترابري و داراي اعتبار

ميزان سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ ۳٫۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سه ميليارد و سيصد و ده میلیون ریال)

ميزان تضمين حسن انجام كار : ده درصد از هر كاركرد

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۱ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۳-اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان