انتصاب جدید در بانک ایران زمین

انتصاب جدید در بانک ایران زمین مدیرعامل بانک ایران زمین طی احکام جداگانه‌ای هادی‌قدیمی را به سمت معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی و علیرضا‌پویان‌شاد را به سمت معاونت عملیات بانکی منصوب کرد.   به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالمجید‌پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین در مراسم تودیع و معارفه، بر اهمیت حوزه منابع انسانی در پیشبرد اهداف بانک […]

انتصاب جدید در بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین طی احکام جداگانه‌ای هادی‌قدیمی را به سمت معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی و علیرضا‌پویان‌شاد را به سمت معاونت عملیات بانکی منصوب کرد.

 

به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالمجید‌پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین در مراسم تودیع و معارفه، بر اهمیت حوزه منابع انسانی در پیشبرد اهداف بانک تأکید کرد. در انتهای مراسم نیز احکام صادره از سوی مدیرعامل به پویان‌شاد و قدیمی ابلاغ شد.