بازدید از یک پروژه برقی حادثه آفرید

بازدید از یک پروژه برقی حادثه آفرید ۳ تن از مدیران صنعت برق در عملیات بازدید نهایی از پروژه انتقال ۴۰۰ کیلوولت سیاه‌بیشه‌ جان باختند. این خط انتقالی که در آستانه ورود به مدار شبکه بهره‌برداری قرار گرفته بود هفته گذشته مسلخ‌گاه ۳ تن از مهندسین این صنعت در حین انجام مأموریتشان شد. به گزارش […]

بازدید از یک پروژه برقی حادثه آفرید

۳ تن از مدیران صنعت برق در عملیات بازدید نهایی از پروژه انتقال ۴۰۰ کیلوولت سیاه‌بیشه‌ جان باختند. این خط انتقالی که در آستانه ورود به مدار شبکه بهره‌برداری قرار گرفته بود هفته گذشته مسلخ‌گاه ۳ تن از مهندسین این صنعت در حین انجام مأموریتشان شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی‌خدابخش، مجری طرح خطوط انتقال برق منطقه‌ای تهران، مهندس‌قربانی، کارشناس ارشد خطوط انتقال این شرکت و پیغان، راننده این گروه با همدیگر راهی این مسیر سخت و کوهستانی شدند که در این مسیر دچار حادثه شده و خودروی حامل آن‌‌ها به دره سقوط کرده و در نهایت منجر به کشته شدنشان شد.

 

خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت سیاه بیشه‌ـ وردآورد نقش کلیدی و اساسی را برای تبادل انرژی بین شبکه و نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه بیشه ایفا می‌کند و بهره‌برداری از آن به تأمین برق پایدار برای ۳ استان مازندران، قزوین و تهران کمک خواهد کرد.