دنیا منتظر بازگشت فلسطینیان به خانه‌هایشان است

رییس‌جمهور گفت: دنیا منتظر است که روزی بازگشت مردم فلسطین به خانه‌هایشان و نیز رفاه و شادی آن‌ها را شاهد باشد. به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی که پس از مراسم امضای اسناد مشترک همکاری میان تهران‌-‌آکرا، در نشست مطبوعاتی مشترک با جان درامانی ماهاما، رییس‌جمهور غنا شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت: موضوع فلسطین […]

رییس‌جمهور گفت: دنیا منتظر است که روزی بازگشت مردم فلسطین به خانه‌هایشان و نیز رفاه و شادی آن‌ها را شاهد باشد. به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی که پس از مراسم امضای اسناد مشترک همکاری میان تهران‌-‌آکرا، در نشست مطبوعاتی مشترک با جان درامانی ماهاما، رییس‌جمهور غنا شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت: موضوع فلسطین و مشکلاتی که منطقه از این دیدگاه با آن مواجه است، نیز مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت و باید همه کشورهای جهان در سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد برای حل آن تلاش کنند. جان درامانی ماهاما، رییس‌جمهور غنا نیز در خصوص مشکل فلسطین گفت: معتقدیم فلسطینی‌‌ها باید بتوانند در کشور خود با آسودگی خاطر و در امنیت کامل زندگی کنند و همه کشورهای دنیا باید در این زمینه با حسن نیت همکاری کنند.