۱۸۸۸ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی اراک- تاسیسات مکانیکی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای      شماره : ۱۳- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان بلوک زایمانی اراک را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه‌های مشابه از قبیل احداث بخش‌ها یا مراکز درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه پنج […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای     

شماره : ۱۳- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان بلوک زایمانی اراک را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه‌های مشابه از قبیل احداث بخش‌ها یا مراکز درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه پنج ابنیه) از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴ لغایت ۱۳۹۵٫۰۳٫۳۰

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا وقت اداری  ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۹

سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب۱- ۱۶۱۳۴۳۰۳۰بانک رفاه کارگران به مبلغ۱۱۵۱۶۷۲۴۰۵ريال

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات :

متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم اتاق ۳۰۳  امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم‌الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه نمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز شنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۲ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک