۱۸۸۸ مناقصه – شورای اسلامی بخش کهریزک- خاکبرداری

آگهی مناقصه نوبت اول   شورای اسلامی بخش کهریزک در نظر دارد نسبت به خاکبرداری، زیرسازی، مخلوط ریزی بیس تا مرحله آسفالت شانه خاکی محور عبدل آباد به روستای تورقوزآباد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت شرکت در این مناقصه با در دست داشتن مدارک مثبته شرکت […]

آگهی مناقصه

نوبت اول

 

شورای اسلامی بخش کهریزک در نظر دارد نسبت به خاکبرداری، زیرسازی، مخلوط ریزی بیس تا مرحله آسفالت شانه خاکی محور عبدل آباد به روستای تورقوزآباد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت شرکت در این مناقصه با در دست داشتن مدارک مثبته شرکت و با پرداخت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان ودیعه شرکت در مناقصه به حساب ۸۵۳۲۷۶۶۶ بانک تجارت شعبه کهریزک و ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم به نشانی جاده قم کهریزک جنب پزشکی قانونی دبیرخانه شورای بخش کهریزک مراجعه نمایند.