تقدیر از مسؤولیت‌پذیری بانک اقتصادنوین

تقدیر از مسؤولیت‌پذیری بانک اقتصادنوین فعالیت‌های بانک اقتصادنوین در حوزه «محیط‌‌زیست شهری» مورد قدردانی نخستین همایش مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، این بانک در حوزه محیط‌‌زیست شهری به سبب عقد تفاهم‌نامه با اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در خصوص انجام اقدامات مشترک زیست‌محیطی و کاشت بیش از ۷ هزار نهال […]

تقدیر از مسؤولیت‌پذیری بانک اقتصادنوین

فعالیت‌های بانک اقتصادنوین در حوزه «محیط‌‌زیست شهری» مورد قدردانی نخستین همایش مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت.

به گزارش مناقصه‌مزایده، این بانک در حوزه محیط‌‌زیست شهری به سبب عقد تفاهم‌نامه با اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران در خصوص انجام اقدامات مشترک زیست‌محیطی و کاشت بیش از ۷ هزار نهال در منطقه پارک پردیسان و احداث پردیس نوین و افتتاح و بهره‌برداری از نخستین شعبه سبز در نظام بانکی کشور با همکاری این اداره کل مورد قدردانی قرارگرفت.

 

لازم به ذکر است همایش مسؤولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی با هدف توسعه گفتمان مسؤولیت ‌اجتماعی، انسجام و سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی شهر تهران در توسعه رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در خرداد ۱۳۹۵ برگزار شد.