دلیل علمی اثبات وجود خدا یافت شد

دلیل علمی اثبات وجود خدا یافت شد یکی از بزرگ‌ترین و سرشناس‌‌ترین دانشمندان حال حاضر دنیا اخیراً اعلام کرده است که شواهدی یافته که نشان می‌دهد یک نیروی بزرگ همه چیز در دنیای ما را مدیریت می‌کند. به گزارش «تابناک» فیزیکدان نظری «میچیوکاکو» می‌گوید که نظر‌یه‌ای را ابداع کرده که در نهایت منتهی به اثبات […]

دلیل علمی اثبات وجود خدا یافت شد

یکی از بزرگ‌ترین و سرشناس‌‌ترین دانشمندان حال حاضر دنیا اخیراً اعلام کرده است که شواهدی یافته که نشان می‌دهد یک نیروی بزرگ همه چیز در دنیای ما را مدیریت می‌کند.

به گزارش «تابناک» فیزیکدان نظری «میچیوکاکو» میگوید که نظر‌یه‌ای را ابداع کرده که در نهایت منتهی به اثبات وجود خدا می‌شود. اطلاعاتی که وی در رابطه با نظریه خود منتشر کرده است که منجر به در گرفتن مباحثات جدی در میان دانشمندان شده است زیرا کاکو یکی از شناخته شده‌‌ترین و معتبر‌ترین دانشمندان حال حاضر و یکی از مبدعان و طراحان نظریه String است که در میان دانشمندان از اعتبار بالایی برخوردار است.

وی در نظریه جدید خود از آن‌چه در علم فیزیک با نام «نیمه نخستین – شعاع تاکیونی» شناخته می‌شود استفاده کرده است. تاکیون یک ذره فرضی است که از اتم کوچک‌تر بوده و با سرعتی بیش‌تر از سرعت نور حرکت می‌کند و براساس فرضیات، قادر است مواد را در کیهان آزاد سازد یا فضا را در میان ذرات ماده جای دهد و همه چیز را از تأثیرات دنیای اطراف آزاد کند.

کاکو بعد از انجام چندین آزمایش به این نتیجه رسیده است که ما در دل یک «ماتریکس» زندگی می‌کنیم. وی می‌گوید: من به این نتیجه رسیدم که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که توسط قوانینی که توسط یک هوش بزرگ ساخته شده مدیریت می‌شود. باور کنید که هر آن‌چه که امروز به عنوان شانس و اقبال از آن سخن می‌گوییم، هیچ معنایی ندارد.

 

وی تأکید کرده است: از نظر من واضح است که ما در طرحی زندگی می‌کنیم که توسط قواعد از پیش ساخته شده مدیریت می‌شود و نه توسط شانس و اقبال، بلکه توسط یک هوش متعالی و کیهانی شکل یافته است.