آغاز فاینانس داخلی ۲۵۰۰ میلیارد ریالی شبکه‌های آبی در پایتخت

پروژه‌های آبی تهران در مرحله فروش اسناد مناقصه آغاز فاینانس داخلی ۲۵۰۰ میلیارد ریالی شبکه‌های آبی در پایتخت اجرای ۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های اصلی و فرعیپروژه‌های آبی در سطح استان تهران به روش فاینانس داخلی با برآورد ۲۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده که برخی در مرحله‌ شروع عملیات اجرایی و برخی در مرحله فروش اسناد مناقصه […]

پروژه‌های آبی تهران در مرحله فروش اسناد مناقصه

آغاز فاینانس داخلی ۲۵۰۰ میلیارد ریالی شبکه‌های آبی در پایتخت

اجرای ۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های اصلی و فرعیپروژه‌های آبی در سطح استان تهران به روش فاینانس داخلی با برآورد ۲۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده که برخی در مرحله‌ شروع عملیات اجرایی و برخی در مرحله فروش اسناد مناقصه قرار دارد.

دولت یازدهم علاوه بر پروژه‌هایی که خود تعریف کرده پروژه‌هایی نیز از دولت قبلی بر دوش دارد که براساس سیاست اقتصاد مقاومتی قرار است امسال برخی از این پروژه‌ها اجرایی شوند.

به گزارش ایسنا، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر پرند با جمعیت ۱۷۳ هزار نفر به ارزش ۸۳۰ میلیارد ریال و تصفیه‌خانه فاضلاب لویزان با جمعیت ۴۶۳ هزار نفر به ارزش ۱۰۴۲ میلیارد ریال به روش بیع‌متقابل تا انتهای امسال به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

همچنین مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهریار به روش بیع‌ متقابل با برآورد ۹۵۰ میلیارد ریال و مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب قدس با برآورد ۷۵۰ میلیارد ریال در مرحله‌ فراخوان اسناد ارزیابی قرار گرفته است.

علاوه بر این مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب ملارد به روش بیع‌متقابل با برآورد ۱۲۰۰ میلیارد ریال در مرحله‌ ابلاغ قرار‌داد و واگذاری برخی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر تهران به روش بیع‌متقابل و BOT با برآورد ۲۰۱ میلیون یورو و ۸۸۰۰ میلیون ریال در بخش‌های مختلف در دست اقدام است.

واگذاری مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب فیروزکوه به روش بیع متقابل با برآورد ۵۵۰ میلیارد ریال در مرحله‌ اخذ مجوز از شرکت مهندسی آبفای کشور قرار گرفته است.

 از سوی دیگر واگذاری مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب لواسان به روش بیع‌ متقابل با برآورد ۲۰۰ میلیارد ریال در مرحله فروش اسناد مناقصه قرار دارد.

گفتنی است که اجرای ۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های اصلی و فرعی در سطح استان تهران به روش فاینانس داخلی با برآورد ۲۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده که برخی در مرحله‌ شروع عملیات اجرایی و برخی در مرحله فروش اسناد مناقصه قرار دارد.

۳۸ درصد تا اتمام طرح فاضلاب تهران

طرح فاضلاب تهران شامل ۲۰ واحد تصفیه‌خانه، ۹۰۰۰ کیلومتر شبکه، ۱۹۴ کیلومتر خط انتقال و ۹۰۰۰۰ انشعاب است که براساس آخرین آمار ۳۸ درصد تا اتمام حجم فیزیکی فاضلاب تهران باقی مانده است.

در حال حاضر ۱۴ واحد از تصفیه‌خانه‌های استان تهران نیمه‌کاره باقی مانده همچنین از ۹ هزار شبکه جمع‌آوری فاضلاب در کشور ۲۷۸۸ کیلومتر باقی مانده است.

از سوی دیگر از ۹۰۰ هزار انشعاب فاضلاب، ۵۷۷۵۷۸ فقره و از ۱۹۲ کیلومتر خطوط انتقال و تونل فرایند انجام کار ۲۶ کیلومتر باقی مانده است.

طرح فاضلاب تهران با اهدافی چون حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی، تبدیل هزینه‌های سنگین درمان به هزینه‌های اندک پیشگیری از سال ١٣٧٤ در گستره‌ای به مساحت ٧٠ هزار هکتار در مناطق ٢٢ گانه تهران و برای پوشش ١١ میلیون نفر از جمعیت این شهر آغاز به‌کار کرد.

در این طرح طبق برنامه بیش از ٩ هزار کیلومتر احداث شبکه جمع‌آوری، ٧٦ کیلومتر تونل فاضلاب رو در پروژه اجرا خواهد شد. این طرح با پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان به قیمت ٩٢ در دست اجرا است و با اتمام آن بیش از٩٠٠ هزار انشعاب فاضلاب و بیش از ۲۰ واحد تصفیه‌خانه در این پروژه اجرا خواهد شد.

در این میان در منطقه ٨ شهرداری تهران با پهنه ١٣٢٢ هکتار، حدود ٣٢٣ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب طراحی شده بود که تاکنون ٣٢٠ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی اجرا شده است و به ‌گفته اصغر ریاضتی، مدیر‌عامل فاضلاب تهران انجام لوله‌گذاری فاضلاب از سایز ٢٥٠ تا ۱٨۰۰ میلی‌متری از جنس پلی‌اتیلن دو جداره، تکمیل و رفع انفصالات خطوط اصلی در محدوده منطقه ٨، نصب انشعاب فاضلاب به تعداد ٤٢ هزار فقره در این منطقه از جمله این موارد است.

 

وی به موقعیت خاص منطقه ٨ اشاره و اظهار کرد: با توجه به آنکه منطقه ٨ محل عبوری دو محور اصلی انتقال فاضلاب از مناطق یک و٤ در بالا دست و منطقه ١٣ در پایین دست است، نصب انشعاب و اجرای شبکه در این منطقه در اولویت بوده و تکمیل شده است و فاضلاب جمع‌آوری شده از مناطق بالا دست به تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران منتقل خواهد شد.