خانه تکانی در هیأت مدیره شرکت نفت

 خانه تکانی در هیأت مدیره شرکت نفت اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران براساس اساس‌نامه جدید این شرکت که ۸ خردادماه از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، برگزیده شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران روز گذشته برگزیده شدند؛ آقایان بیژن‌زنگنه، وزیر نفت، علی‌کاردر، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت […]

 خانه تکانی در هیأت مدیره شرکت نفت

اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران براساس اساس‌نامه جدید این شرکت که ۸ خردادماه از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، برگزیده شدند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، اعضای جدید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران روز گذشته برگزیده شدند؛ آقایان بیژن‌زنگنه، وزیر نفت، علی‌کاردر، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، سید‌محسن‌قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضامنوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیداصغرهندی، مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت، قدیرموحدزاده، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به عنوان عضو اصلی و محسن‌پاک‌نژاد به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

براساس قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران که ۸ خردادماه امسال از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، مسؤولیت اداره شرکت ملی نفت ایران برعهده هیأت‌مدیره است (ماده ٢٨) هیأت‌مدیره شرکت متشکل از ۷ عضو اصلی و دو عضو ‌علی‌البدل است که برای یک دوره ۴ساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می‌شوند که حکم انتصاب آن‌‌ها به وسیله وزیر نفت صادر می‌شود.

 

همه اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره باید شخص حقیقی باشند. سمت عضویت در هیأت‌ مدیره شرکت، قائم به شخص است. در انتخاب اعضای علی‌البدل باید ترتیب عضویت آنان نیز مشخص شود.