کاردر سکاندار شرکت نفت شد

 کاردر سکاندار شرکت نفت شد علی کاردر به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. علی کاردر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیأت مدیره این شرکت منصوب شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، جلسه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر نفت تشکیل شد و اعضای اصلی هیأت […]

 کاردر سکاندار شرکت نفت شد

علی کاردر به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

علی کاردر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیأت مدیره این شرکت منصوب شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، جلسه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر نفت تشکیل شد و اعضای اصلی هیأت مدیره برای دور جدید انتخاب شدند.

 

بر همین اساس، علی کاردر نیز که تا پیش از این معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران بود، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیأت مدیره این شرکت منصوب شده است.