۱۸۸۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند- فضای سبز

مناقصه عمومي شماره ۱-۳ شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، خرید (گل و گیاه و آب)، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای ۳ و ۴ و آبياري فاز يك شهرك صنعتي شهر جدید پرند را با مشخصات ذيل به پيمانكار […]

مناقصه عمومي

شماره ۱-۳

شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، خرید (گل و گیاه و آب)، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای ۳ و ۴ و آبياري فاز يك شهرك صنعتي شهر جدید پرند را با مشخصات ذيل به پيمانكار واجدِ شرايط كه داراي صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد مي‌باشند، واگذار نماید:

جمع كل برآورد خرید (گل و گیاه و آب)، احداث و نگهداری : ۱۴٫۴۷۰٫۹۸۵٫۰۰۰ريال

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ-/ ۷۲۳٫۵۵۰٫۰۰۰ ريال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است .

-) مهلت فروش اسناد از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۲۵ تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۳٫۳۱(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

-) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا ساعت ۱۵ ، مورخ۹۵٫۰۴٫۱۲

-) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)

ث) تاريخ بازگشايي پيشنهادها :۹۵٫۰۴٫۱۳، ساعت ۱۰ صبح  (اتاق جلسات)

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۷۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد مناقصه، به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند  كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره ،، مراجعه نماييد.(تلفن تماس : ۸-۵۶۷۹۰۰۳۵-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. الف/۹۵ 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند