تسهیلات جدید مالیاتی برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

  قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از اعطای تسهیلات جدید مالیاتی برای تأمین مالی طرح‌ها و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد قاسم پناهی با اشاره به این‌که رونق صنعت با تکیه بر تولید داخلی همواره دغدغه اصلی همه مسؤولان نظام بوده است، گفت: در نظر گرفتن تسهیلات […]

 

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از اعطای تسهیلات جدید مالیاتی برای تأمین مالی طرح‌ها و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد قاسم پناهی با اشاره به این‌که رونق صنعت با تکیه بر تولید داخلی همواره دغدغه اصلی همه مسؤولان نظام بوده است، گفت: در نظر گرفتن تسهیلات و مزایای مالیاتی از سوی قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین اقداماتی است که سازمان امور مالیاتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به انجام رسانده است.

وی با بیان این‌که تأمین مالی طرح‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان بوده است، از روش جدید برای تأمین مالی همراه با معافیت مالیاتی خبر داد و افزود: علاوه بر تأمین مالی از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم روش دیگری تدوین شده است که براساس آن بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از مشارکت اشخاص حقیقی‌ و حقوقی برای تأمین مالی طرح‌ها و سرمایه در گردش استفاده ‌کنند.

قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: براساس ماده ۱۳۸ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص برای تأمین مالی طرح‌، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شود و برای پرداخت‌کننده سود نیز معادل سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

وی در خصوص شرط برخورداری از این معافیت مالیاتی، تصریح ‌کرد: استفاده‌کننده از این معافیت مالیاتی نباید تا دو سال آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند.

 

پناهی افزود: هدف قانون‌گذار از این روش کاهش فشار تأمین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه و کمک به رونق تولید است.