۱۸۸۹ مناقصه – اداره کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری- فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی

آگهی شرکت در مناقصه فعالیت‌های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی اداره کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری (به صورت سود مدیریتی) موضوع مناقصه: به استحضار عموم مردم شریف استان چهار محال و بختیاری می‌رساند این اداره کل در اجرای ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی بند […]

آگهی شرکت در مناقصه

فعالیت‌های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی

اداره کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری (به صورت سود مدیریتی)

موضوع مناقصه: به استحضار عموم مردم شریف استان چهار محال و بختیاری می‌رساند این اداره کل در اجرای ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی ماده ۸۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین در نظر دارد فعالیت‌های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان را به صورت سود مدیریتی  به مدت یکسال شمسی در قالب مناقصه واگذار نماید.

تاریخ اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

محل اخذ اسناد مناقصه: استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد، بلوار آیت الله طالقانی، روبروی مصلی حضرت امام خمینی (ره)، اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری، اداره تدارکات و خدمات، تلفن:‌ ۳۲۲۲۳۲۷۳

ضمناً این اسناد در سایت این اداره کل به نشانی:‌ www.chb.medu.ir قابل رویت می‌باشد.

مهلت تحویل پاکت‌های پیشنهادات: دوازده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه این اداره کل می‌باشد.

تاریخ گشایش پاکت‌ها: به شرح مندرج در اسناد مناقصه

شرایط شرکت در مناقصه:

شرکت‌هایی که دارای شرایط ذیل می‌باشند می‌توانند در مناقصه شرکت نمایند.

۱-شرکت‌کنندگان می‌بایست دارای تاییدیه صلاحیت از مراجع ذیصلاح مربوط به سال ۱۳۹۵ و نیز توانایی انجام پرداخت حداقل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را دارا باشند.

۲-شرکت‌کنندگان باید حداقل دو سال سابقه و گواهی حسن انجام کار از کارفرمای قبلی از سال ۱۳۹۱به بعد را ارائه نماید.

۳- میزان تضمین شرکت در مناقصه ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی در وجه اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری دریافت و اصل آنرا را به همراه سایر مدارک تحویل نمایند.

۴-شرکت برنده مناقصه موظف است حق الزحمه نیروهای خود را براساس مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ پرداخت نماید. 

بهروز امیدی- مدیر کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری