موانع خود ساخته، گریبان بنگاه‌های کوچک را گرفته است

دبیرکل مجمع واردات موانع خود ساخته، گریبان بنگاه‌های کوچک را گرفته است محمدآقایی با بیان این‌که موانع خود ساخته، گریبان بنگاه‌های کوچک را گرفته است، گفت: فرایند اخذ جواز تأسیس، فرایند دریافت اعتبار مالی، فرایند نقل‌ و انتقال پول، و فرایند قانون کار از جمله مهم‌ترین موانع خود ساخته در برابر فعالان اقتصادی است. دبیرکل […]

دبیرکل مجمع واردات

موانع خود ساخته، گریبان بنگاه‌های کوچک را گرفته است

محمدآقایی با بیان این‌که موانع خود ساخته، گریبان بنگاه‌های کوچک را گرفته است، گفت: فرایند اخذ جواز تأسیس، فرایند دریافت اعتبار مالی، فرایند نقل‌ و انتقال پول، و فرایند قانون کار از جمله مهم‌ترین موانع خود ساخته در برابر فعالان اقتصادی است.

دبیرکل مجمع واردات در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به پیش‌شرط‌های راه‌اندازی یک بنگاه کوچک در حوزه تجارت خارجی‌ اظهار داشت: راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی در حوزه تجارت خارجی شرایط و مقدماتی می‌طلبد که بخشی از آن در این سوی مرز باید فراهم باشد و بخشی از آن نیز مربوط به تصویری است که ما از خود در آن سوی مرز به نمایش گذاشته‌ایم.

وی ادامه‌ داد: در این سوی مرز، شرط این‌که یک بنگاه کوچک در حوزه بازرگانی خارجی بتواند ایجاد و راه‌اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است.

دبیر کل مجمع واردات با انتقاد از کلاف سردرگم قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب ‌و کار تأکید‌ کرد: دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین ‌و مقررات آن‌قدر سر در گم کننده و ابهام آفرین هستند که فعالان اقتصادی به جای آن‌که انرژی خود را صرف رصد بازار و فرصت‌آفرینی کنند، بیش‌ترین توان خود را صرف گذر از موانع خود ساخته داخلی می‌کنند.

وی ادامه‌ داد: شواهد موجود در زمینه اقتصاد بنگاه‌های کوچک بازرگانی بیانگر این است که قوانین ‌و مقررات وضع شده توسط دولت‌‌ها در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده، بلکه قوانین‌ و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و در نتیجه رشد و توسعه صنایع کوچک در اقتصاد ایران عمل کرده است.

به گفته آقایی، فرایند اخذ جواز تأسیس، فرایند دریافت اعتبار مالی، فرایند نقل و انتقال پول، فرایند اخذ مجوز برای صادرات یا واردات، فرایند مالیات و عوارض‌ و فرایند قانون کار از جمله مهم‌ترین موانع خود ساخته در برابر فعالان اقتصادی است.

وی ادامه‌ داد: انعطاف ناپذیری قوانین ‌و مقررات حاکم بر سیستم دولتی موجب شده که سازمان‌ها با یک واحد کوچک بازرگانی به صورتی برخورد کنند که در نتیجه آن صنایع کوچک، با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، نسبت به صنایع بزرگ در موقعیت بدتر و ضعیف‌تری در کسب مجوز‌ها و تسهیلات بانکی قرار گیرند‌ و همین امر با درنظر گرفتن این‌که تسریع امور یکی از عوامل اصلی هر فعالیت اقتصادی است، ‌خود منجر به کاهش انگیزه فعالیت در عرصه صنایع کوچک شده است.

به گفته آقایی، سیستم غیرقابل انعطاف دولت‌‌ها موجب شده که کم‌تر ایده کارآفرینانه‌ای مورد حمایت قرار گیرد و اگر بپذیریم که بنگاه‌های کوچک از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی هستند که موجب گسترش اشتغال در کشور می‌شوند، لذا بی‌توجهی به آن‌ها، در واقع بیانگر نقض هدف اجرای قوانین ‌و مقررات است.

 

دبیر کل مجمع واردات ادامه ‌داد: طبیعتاً تصویری که از این‌گونه موانع خودساخته داخلی در خارج کشور برای شریک خارجی منعکس می‌شود، پیام‌آور بی‌اعتمادی و عدم حمایت دولت از بازرگانان است و به دنبال آن فضای کسب ‌و کار آن‌‌ها نیز برای بازرگانان ایرانی حالت انقباضی پیدا کرده و نوع برخورد‌ها تغییر می‌کند و این به معنای آن است که فشار بر بنگاه‌های کوچک مضاعف شود.