بدهی به پیمانکاران برابر اعتبار عمرانی چهار سال است

مدیرکل امور اقتصادی‌ و دارایی اردبیل‌ بدهی به پیمانکاران برابر اعتبار عمرانی چهار سال است هاشم مظفری گفت: بدهی به پیمانکاران پروژه‌های مختلف استان برابر با اعتبار عمرانی ۴ سال است. به گزارش ‌مهر، مدیرکل امور اقتصادی ‌و دارایی استان اردبیل تصریح‌ کرد: در حال حاضر دو هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بدهی داریم که […]

مدیرکل امور اقتصادی‌ و دارایی اردبیل‌

بدهی به پیمانکاران برابر اعتبار عمرانی چهار سال است

هاشم مظفری گفت: بدهی به پیمانکاران پروژه‌های مختلف استان برابر با اعتبار عمرانی ۴ سال است.

به گزارش ‌مهر، مدیرکل امور اقتصادی ‌و دارایی استان اردبیل تصریح‌ کرد: در حال حاضر دو هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بدهی داریم که با کل اعتبارات عمرانی ۴ سال برابری می‌کند.

وی افزود: سال گذشته درآمد استان تنها ۳ هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که اعتبارات هزینه‌ای دو برابر این مبلغ است و در مجموع ۱۵ میلیارد ریال پول به بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی‌و دارایی استان متذکر ‌شد: این به این معنی است که در واقع یک‌سوم از برنامه‌ها اجرا می‌شود و مابقی روی زمین می‌ماند.

مظفری با تأکید به این‌که امروز ۲۳ خرداد ماه است اما رقمی اعتبار عمرانی به استان داده نشده و حتی حقوق را پرداخت نکردیم، اضافه‌کرد: تمامی این مشکلات در وضعیتی است که ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است.

وی دولت را ناتوان در اداره اقتصادی کشور دانست و تأکید‌ کرد: به منظور رفع این مشکلات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شده که به معنی برنامه جدید نیست بلکه برنامه‌های قبلی باید با شتاب بیش‌تر و بدون فوت وقت اجرا شود.

مدیرکل امور اقتصادی ‌و دارایی استان ۸۰ درصد از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مرتبط با امور اقتصادی و دارایی دانست و تأکید ‌کرد: از ۱۲ برنامه این اقتصاد سه مورد در این نهاد حاکمیتی به جد پیگیری می‌شود که شامل برون‌گرایی اقتصاد، شفاف‌سازی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد است.

مظفری معتقد است اقتصاد در وضعیت فعلی نیازمند ترمیم است و به همین منظور باید اتکا به درآمد نفت و اتکا به سیاست‌های خارجی کاهش یابد.

 

وی راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و معرفی ۱۶۰ طرح اولویت‌دار سرمایه‌گذاری، شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از جمله برنامه‌های سال جاری امور اقتصادی استان برشمرد.