امکان به صفر رساندن زیرمیزی وجود ندارد

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت امکان به صفر رساندن زیرمیزی وجود ندارد معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت گفت: امکان به صفر رساندن زیرمیزی وجود ندارد و باید در این زمینه رویکرد کاهشی داشته باشیم. به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی، معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت گفت: براساس […]

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت

امکان به صفر رساندن زیرمیزی وجود ندارد

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت گفت: امکان به صفر رساندن زیرمیزی وجود ندارد و باید در این زمینه رویکرد کاهشی داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی، معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌های علوم پزشکی به ۱۰ منطقه تقسیم شده‌اند که این تقسیمات براساس آمایش سرزمینی و براساس ذات آموزش بوده است و در سایر حوزه‌ها نیز این مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در جلسه اخیر هیأت امنای دانشگاه‌ها ۱۵ مصوبه داشته‌ایم که یکی از این مصوبه‌ها این بوده است که در کل دانشگاه‌ها مصوب شده است که از درآمدهای اختصاصی خود تا یک درصد مکلفند و تا دو درصد مجازند که صرف فعالیت‌های پژوهشی کنند و پرداخت‌های پرسنلی و خرید تجهیزات حتی اگر به پژوهش ربط داشته باشد از محل این تخصیص ممنوع هستند.

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت با بیان این‌که ما در کشور ده‌ها سیاست و اهداف و سندهای بالادستی داریم گفت: متأسفانه یکی از مشکلات جدی ما در حوزه برنامه‌ریزی این است که به راحتی برنامه‌ریزی می‌کنیم اما در اجرای سند‌ها همیشه تأخیر داریم و از برنامه توسعه نیز معمولاً عقب هستیم.

وی ادامه داد: طبق منویات رهبری باید برنامه‌های اجتماعی و سیاست‌های کلی سلامت به عنوان قانون تصویب شوند و داشتن پیوست سلامت برای طرح‌های اجتماعی و قوانین ضرورت دارد و همچنین اصلاح ساختار نظام سلامت، تأمین منابع مالی پایدار حوزه سلامت و افزایش کیفیت ارایه خدمت از مسایلی است که مورد تأکید رهبری بوده است.

موهبتی ادامه داد: در معاونت برنامه‌ریزی وزارت بهداشت به بهانه برنامه ششم توسعه از معاونت‌‌ها اهداف کلی و کمی را که در عرض ۵ سال آینده پیش‌بینی می‌کنند؛ گرفتیم و این اهداف را در یک برش یک ساله تبدیل به برنامه عملیاتی کردیم و شیوه‌نامه‌ای را در این راستا به دانشگاه‌ها دادیم که شامل برنامه عملیاتی بود و از آن‌ها یک برنامه مشترک و یک برنامه اختصاصی خواستیم.

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت با تأکید بر این‌که برنامه عملیاتی دانشگا‌ه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در کلیه مناطق تصویب شده است، گفت: این برنامه برای اولین بار در سال ۹۵ اجرایی می‌شود.

موهبتی با اشاره به اهداف کلی برنامه‌های کلی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی اظهار کرد: حدود ۴ هزار فعالیت در کشور انجام خواهد شد و حدوداً ۸۸۰ برنامه انجام می‌شود و یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: براساس برنامه عملیاتی فعالیت‌ دانشگاه‌ها پایش می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاعات را در یک برنامه تحت وب که تمام دانشگاه‌ها در آن حضور دارند از طریق نرم‌افزار و به صورت خوداظهاری وارد می‌کنند و اگر برنامه‌ای انجام نشده باشد یا انحراف از برنامه‌ریزی داشته باشد، باید علت انحراف از برنامه به علاوه مستندات در این نرم‌افزار توسط دانشگاه‌ها ابراز شود.

وی ادامه داد: در آسیب‌شناسی بحث برنامه‌ریزی نبود نظام پایش یکی از مشکلات اساسی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است و برنامه عملیاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از ۱۰ روز اول تیرماه اولین پایش خود را انجام می‌دهد و قابل اجراست.

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت اظهار کرد: دوهزار متخصص در کشور وجود دارند که حقوق و کارانه دریافتی آن‌ها به‌طور میانگین ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و نباید با اظهارنظرهای غیرمستند، ارتباط مردم را با جامعه پزشکی دچار خدشه کنیم.

موهبتی اظهار کرد: علاوه بر تبلیغات و اظهارنظرهای منفی اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی کم نشده است. در زمینه زیرمیزی امکان به صفر رساندن آن وجود ندارد و باید در این زمینه رویکرد کاهشی داشته باشیم.

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص این‌که برنامه‌های ششم توسعه در حوزه سلامت تا حد اجرایی شده است گفت: در حوزه سلامت هزینه‌هایی از جیب مردم کاهش پیدا کرده است و این نشان‌دهنده پیشرفت در برنامه توسعه است ولی هنوز به آن‌چه که در برنامه گفته شده است به‌طور کامل نرسیده‌ایم و با اهداف برنامه فاصله داریم چرا که فقط هزینه‌های بستری را نباید در نظر گرفت بلکه هزینه‌های درمان سرپایی، درمانگاهی و دیگر هزینه‌ها را نیز باید در نظر بگیریم.

موهبتی در ادامه با بیان این‌که در حوزه بیمارستان‌ها واگذاری به بخش خصوصی نداشته‌ایم، گفت: به هیچ عنوان به غیر از بیمارستان‌های BOT نمی‌توانیم بیمارستان‌های دیگر را با تعرفه غیردولتی اداره کنیم.

 

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت افزود: قرار بود که ۲۰ درصد بیمارستان‌ها هیأت امنایی شوند اما در برنامه عملیاتی کف این موضوع را ۱۰ درصد قرار داده‌ایم.