اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام

اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام  رییس اتاق ایران از اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام خبر داد و اعلام کرد: این آیین‌نامه بنا به درخواست بخش‌خصوصی و با مصوبه شورای اقتصاد اصلاح شد. به گزارش پانا، محسن جلال‌پور از اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام با مصوبه شورای اقتصاد خبر داد و گفت: در […]

اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام

 رییس اتاق ایران از اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام خبر داد و اعلام کرد: این آیین‌نامه بنا به درخواست بخش‌خصوصی و با مصوبه شورای اقتصاد اصلاح شد.

به گزارش پانا، محسن جلال‌پور از اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام با مصوبه شورای اقتصاد خبر داد و گفت: در نشست اخیر شورای اقتصاد، اصلاح آیین‌نامه چگونگی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام مد نظر بود؛ همان آیین‌نامه‌ای که از پاییز سال گذشته که این آیین‌نامه به شورا رسید و تصویب شد، اتاق ایران، ایرادهایی به آن وارد کرد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ‌و معادن ایران افزود: پس از پذیرش درخواست اتاق مبنی بر بازنگری این آیین‌نامه، کمیته‌ای تشکیل و اعضای آن طی ماه‌های گذشته به این موضوع پرداختند و از طرف اتاق ایران نیز، وزیر پیشین مسکن در نشست‌‌ها حضور پیدا کرد که ماحصل این نشست‌های نفس‌گیر، در جلسه اخیر شورای اقتصاد طرح شد و با کمی جرح و تعدیل به تصویب رسید.

 

وی تصریح‌ کرد: جزییات این مصوبه به زودی اعلام می‌شود و انتظار می‌رود با وجود آیین‌نامه جدید، گام‌های بلندی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام برداشته شده و این فرایند با سرعت و سلامت بیش‌تری دنبال شود.