مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ ابلاغ شد

توسط جهانگیری مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ ابلاغ شد اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ را ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و […]

توسط جهانگیری

مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ ابلاغ شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ را ابلاغ کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و … را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:

۱- ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۲۱ هزار و ۹۴۹ (۲۱٫۹۴۹) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌ – مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و ۵۴۱ (۱٫۵۴۱) ریال تعیین می‌شود.

۳- سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، دوازده‌ درصد تعیین می‌شود.

تبصره –  رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۵) این تصویب نامه به میزان ۹ میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان ۷ برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۵- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان ۶ میلیون (۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر۷ برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۶- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۹ میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره –  اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف ۱۵ میلیون (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ۲۰ ‌درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر ۵۰۰ هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال و مازاد بر ۱۵ میلیون (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش می‌یابد.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.