شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه اساس‌نامه شرکت ملی پست اعلام کرد

شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه اساس‌نامه شرکت ملی پست اعلام کرد شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه اساس‌نامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. به گزارش تسنیم، لایحه اساس‌نامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۳ خرداد ماه ی۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵شورای نگهبان مورد بحث و […]

شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه اساس‌نامه شرکت ملی پست اعلام کرد

شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه اساس‌نامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، لایحه اساس‌نامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۳ خرداد ماه ی۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- اطلاق قسمت اخیر ماده ۳، در مواردی که قانون تجارت خلاف شرع می‌باشد، مغایر موازین شرع است.

۲- نظر به این‌که در بند یک ماده ۲۵ و همچنین در بند دوم آن برای تصویب جریمه نقدی و غیرنقدی و نیز در بند سوم آن ضابطه‌ای مشخص نگردیده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.

۳- در ماده ۲۶، نظر به این‌که شرایط مشخص نگردیده مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۴- ماده ۲۷، علاوه بر این‌که مبنیاً بر ابهام ماده ۲۶، مبهم است، چون مرجع رسیدگی و تشخیص و صدور حکم و مجازات مشخص نگردیده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مضافاً این‌که چون تبصره این ماده، ضابطه ندارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در ماده ۳۰، رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی لازم است.

 

۶- ماده ۳۳، از جهت این‌که مشخص نیست آیا کاربران پستی خصوصی در صورت اختلاف حق مراجعه به مراجع صالحه قضایی را دارند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.