فراخوان شناسایی امکانات ارتباطی مازاد دستگاه‌ها جهت واگذاری منتشر شد

  گروه ارتباطات-فراخوان شناسایی امکانات ارتباطی مازاد دستگاه‌ها به منظور ساماندهی و جلوگیری از هرز رفتن منابع و استفاده بهینه از منابع و امکانات ارتباطی کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، صادق عباسی شاهکوه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: این فراخوان با توجه به ایجاد شبکه‌های ارتباطی […]

 

گروه ارتباطات-فراخوان شناسایی امکانات ارتباطی مازاد دستگاه‌ها به منظور ساماندهی و جلوگیری از هرز رفتن منابع و استفاده بهینه از منابع و امکانات ارتباطی کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، صادق عباسی شاهکوه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: این فراخوان با توجه به ایجاد شبکه‌های ارتباطی اختصاصی (مانند شبکه فیبرنوری اختصاصی) از سوی برخی دستگاه‌ها و تمایل تعدادی از دستگاه‌ها برای واگذاری مازاد امکانات ارتباطی مانند کانال‌ها و داکت‌های مخابراتی، فیبر تاریک، دکل و فضا به متقاضیان آن امکانات و براساس مصوبه ۲۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منتشر شده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره جزییات این فراخوان افزود: تمامی دستگاه‌هایی که مایل به ارایه امکانات ارتباطی مازاد خود هستند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه فرصت دارند تا متناسب با مصوبه ۲۲۶ کمیسیون در این زمینه اقدام کنند.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌هایی که تا نیمه آذر سال ۹۴ امکانات ارتباطی ایجاد کرده‌اند در صورتی می‌توانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت یا دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام کنند که در مدت زمان ۳ ماهه فراخوان و بر طبق موارد درخواستی آن، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام کنند.

کلیات

با توجه به ایجاد شبکه‌های ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکه فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاه‌‌ها و با توجه به تمایل تعدادی از دستگاه‌‌ها برای واگذاری مازاد امکانات ارتباطی به متقاضیانِ آن امکانات، این سازمان به‌عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به ماده «۶» اساس‌نامه خود و با استناد به بند «۲» مصوبه شماره «۱» جلسه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۵/۰۹/۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (پیوست) در نظر دارد تا به  منظور ساماندهی وضعیت امکانات ارتباطی مازاد ایجاد شده از سوی دستگاه‌‌ها (کانال‌ها و داکت‌های مخابراتی، فیبر تاریک، دکل و فضای مخابراتی)، جلوگیری از هرز رفت منابع و استفاده بهینه از منابع و امکانات ارتباطی کشور، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا در جهت شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

لذا در این راستا، ضمن دعوت از تمامی دستگاه‌های مشمول این فراخوان که جزییات آن به شرح زیر اعلام می‌گردد تقاضا می‌شود تا با ارایه اطلاعات دقیق (پیوست شماره ۱) نسبت به اعلام جزییات امکانات ارتباطی ایجاد شده مازاد خود اقدام نمایند

شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه‌‌ها

۱٫ از تاریخ این فراخوان، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، دستگاه‌هایی که مایل به ارایه امکانات ارتباطی مازاد خود می‌باشند، می‌بایست به شرح مصوبه فوق‌الذکر و شرایط این فراخوان اقدام نمایند.

۲٫ تمامی دستگاه‌هایی که تا تاریخ مصوبه مذکور و برابر قوانین و مقررات خاص مربوطه، به ایجاد امکانات ارتباطی اقدام نموده‌اند، در صورتی می‌توانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت و یا دارندگان پروانه معتبر ارایه خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نمایند که در مدت زمان فراخوان و برابر موارد درخواستی در این فراخوان، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام نمایند.

۳٫ امکانات ارتباطی مازاد، اعلام شده از سوی دستگاه‌‌ها (در مدت زمان تعیین شده در فراخوان) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته و پس از این بررسی و صدور مجوز (احتمالی) برای موارد مورد نیاز از سوی سازمان، دستگاه‌های مذکور می‌توانند در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی امکانات را فقط در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت و در محدوده غیرشبکه مادر مخابراتی با رعایت قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه را در اختیار دارندگان پروانه معتبر ارایه خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهند. شایان ذکر است که واگذاری فیبر تاریک مازاد از سوی دستگاه‌‌ها صرفاً پس از اخذ مجوز لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان پذیر می‌باشد.

۴٫ تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاه‌‌ها بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردی که برای امکانات ارتباطی مضمول مصوبه فوق‌الذکر، تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد و یا در صورتیکه در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون تصویب شود، تعرفه‌‌ها و چارچوب‌های تعرفه‌ای مصوب کمیسیون مذکور ملاک عمل خواهد بود.

۵٫ دستگاه‌‌ها می‌توانند از امکانات ارتباطی ایجاد شده خود، در شبکه‌های اختصاصی و داخلی صرفاً برای ارایه خدماتی که در راستای وظایف سازمانی آن‌‌ها نیاز به شبکه اختصاصی دارند استفاده کنند و مجاز به ارایه خدمات ارتباطی و یا فن‌آوری اطلاعات به‌کاربران نهایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نمی‌باشند.

 

پیوست مربوط به فراخوان شناسایی امکانات ارتباطی مازاد قابل واگذاری دستگاه‌ها بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بارگذاری شده است.